Het IJsselhuis bij de Mallagatsluis te Gouda
Stichting Vrienden van het IJsselhuis


Overdracht van het IJsselhuis in 1992


Na 1936 verschuift de drukte van de Mallegatsluis naar de Julianasluis. Alleen boten met een lading voor lokale ondernemers in Gouda komen nog naar binnen. Er zijn geen wachttijden meer en daarmee vervalt de oorspronkelijke functie van het gebouw. Pleziervaart neemt de plaats in van de beroepsvaart.

Tot ongeveer 1975 blijft het als koffiehuis in gebruik. Dan wordt het even een winkel. Een kunstenaar, Rob Veenhof, maakt er vele jaren zijn atelier van, maar vertrekt uiteindelijk ook.

Het gebouw vervalt.

In 1992 wordt het gebouw door de gemeente verkocht voor het symbolische bedrag van 1 gulden aan de Museumhaven. Het wordt de ‘huiskamer’ van de schippers en dient ook als Vergaderruimte.

Onderdeel van de kooptransactie is een restauratieverplichting van het pand. De restauratie komt met hulp van sponsoren uit het bedrijfsleven, particulieren en een gemeentelijke subsidie vrij snel tot stand en nog in hetzelfde jaar wordt het geopend.

Vanaf 2009 is er het museumhavencafé.

Vanaf 2014 is het ook een erkende trouwlocatie.  


Huidige status van het IJsselhuis

Hier moeten we een onderscheid maken tussen het gebouw en het gebruik door vader en zoon Winkelman.

Het gebouw vertoont tekenen van achterstallig onderhoud, zowel buiten als binnen. Het moet ook worden aangepast op het toekomstig gebruik. We spreken nog niet van uitbreidingen, juist omdat het behoud in goede kwaliteit voorrang heeft.

Het IJsselhuis trekt steeds meer bezoekers, dankzij de goede kookkwaliteit van Herman Winkelman. Het binnenwerk van het gebouw en met name ook het keukendeel zal grondig worden aangepakt.

We zijn zeer gelukkig met de wat ruimere terrasmogelijkheden waarvoor vergunning is verleend. Veilige en droge opslag van tafels en stoelen moet nog geregeld worden, maar ook dat kan snel rond komen.

Eerste toezeggingen voor financiële ondersteuning zijn al gedaan, zodat we optimistisch op de ingeslagen weg voort kunnen.