Het IJsselhuis bij de Mallagatsluis te Gouda
Stichting Vrienden van het IJsselhuis

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE!

 

Voor het contactformulier zie onder aan deze pagina.

 

 

Bronnen:

 

  •  Wikipedia met trefwoord IJsselhuis
  • Schipperswachtlokaal: spetterend middelpunt van Waterstad Gouda.  Paul Abels op zijn website.
  • Gouda links inhalen, De geschiedenis van de Mallegatsluis door Hans Suijs Uit ‘Schipperen’ een boekje uitgegeven tijdens de havenstaddagen van 2008.
  • Website van museumhavencafé
  • Het IJsselhuis 1912-2016 door Dick en Herman Winkelman

 

Beloningsbeleid:

De stichting bestaat uit vrijwilligers en kent geen beloningen (zie statuten art. 4.5)

 

Beleidsplan:

De Stichting ‘Vrienden van het IJsselhuis’ (hierna te noemen ‘De Vrienden’) is opgericht met het doel de benodigde fondsen te werven om de renovatie van het gebouw te realiseren teneinde het voor verval en erger te behoeden; maar vooral ook om het IJsselhuis een nieuwe vaste positie in een nieuw jasje te geven in het geheel van dit fraaie gebied bij de Mallegatsluis.

Na deze renovatie kan het zodanig beheerd worden dat het zichzelf kan bedruipen, waarmee het gebouw behouden blijft en het gebied zijn uitstraling behoudt. Het beheer en behoud van het IJsselhuis wordt geborgd door de Stichting ‘Beheer en Behoud van het IJsselhuis’ (opgericht in april 2018, nader te noemen ‘Beheer en Behoud’). 

De door ‘De Vrienden’ verkregen fondsen (€100.000) worden ter beschikking gesteld van ‘Beheer en Behoud’ onder de voorwaarde dat deze uitsluitend worden aangewend voor de renovatie van het pand.

Voor verdere details zie tab "Plannen en Kostenraming".

 

 

Gegevens Stichting:

Kamer van Koophandel: 69428433 

RSIN/fiscaal nummer: 857871298

Bestuur: Ronald Blitz (voorzitter), Ineke Woudenberg (secretariaat), Hans Suijs (penningmeester), Mea Hiskes-Willemse (lid), Jaap Warners (lid)

Secretariaat: Sint Mariewal 2, 2801WS Gouda

Mailadres: Via contactformulier hieronder

Website: vriendenvanhetijsselhuis.nl

Uw bijdragen aan onze doelstelling kunt u storten op onderstaand nummer:

Bankrekening: NL 35 INGB 0007 7642 40 t.n.v, vrienden van het ijsselhuis

ANBI: Op 7 juli 2018 is de Stichting aangemerkt als culturele ANBI

Stichtingsakte:

Akte
Akte vrienden van het IJsselhuis
Akte Vrienden afschrift.pdf (382.06KB)
Akte
Akte vrienden van het IJsselhuis
Akte Vrienden afschrift.pdf (382.06KB)

 

 


 

Gebruik s.v.p. het onderstaande contactformulier voor al uw vragen of verzoeken.